Kunstwerk von Oksana Zmiyevska

photo courtesy of Simon Veres

Oksana Zmiyevska // Oksana

2022

Öl auf Leinwand

200 x 170 cm / 78,8 x 67 inches