Kunstwerk von Oksana Zmiyevska

photo courtesy of Simon Veres

Oksana Zmiyevska // Beach II, Detail

2022

Öl auf Leinwand

160 x 120 cm / 63 x 47 inches