Kunstwerk von Oksana Zmiyevska

photo courtesy of Simon Veres

Oksana Zmiyevska // untitled, Detail 2

2022

Öl auf Leinwand

190 x 135 cm / 75 x 53 inches